EXAMINE THIS REPORT ON KEPçE KULAK AMELIYATı OTOPLASTI LETGO

Examine This Report on kepçe kulak ameliyatı otoplasti letgo

Examine This Report on kepçe kulak ameliyatı otoplasti letgo

Blog Article

This Web page is using a stability services to guard itself from on the internet assaults. The motion you merely done activated the security Answer. There are many actions that may cause this block including publishing a specific phrase or phrase, a SQL command or malformed knowledge.

Genel anestezi alabilmeniz için gerekli bazı tahliller ameliyatınızdan önceki hafta yapılacak ve bunların sonuçları doktorunuzun beraber çalıştığı dimension özel anestezi doktoru tarafından da değerlendirilecektir.

Aktif kokain kullanımı olan hastalar operasyon için uygun adaylar değildir. Kokain burun mukozasına ciddi zararlar verebilir ve kronik inflamasyona yol açabilir. Bu durum cerrahi iyileşmeyi olumsuz etkiler ve postoperatif komplikasyon riskini artworkırır.

Nefes alma şikâyeti ile başvuran hastaların muayenesi bu şekilde endoskopik olarak yapabilmektedir. Ayrıca burun içerisindeki eğriliklerinizin, et büyüklüklerinizin hatta darlıklarınızın yerini sayısal olarak ses dalgaları ile çalışan akustik rinometri cihazı ile net bir şekilde tespit edebilir.

Ameliyat esnasında her iki yöntemde de kıkırdak oynatıldığı için şişliğin bir süre var olması oldukça standard bir durumdur. Hastanın burun ucu şişliği sebebiyle şikayetlerine gerek yoktur.

Erken yaşta yapılan ameliyatlar hem sağlık hem de psikoloji açısından riskli olabilir. Rinoplasti yaşı bugün 18 yaş sınırının çOkay altına düşmüş durumda. Burun gerçek boyutuna gelmeden yapılan operasyonlar burun kemiğinin şeklini bozabilir ve kıkırdağa zarar verebilir.

Burun estetiği sonrası iyileşme sürecini dikkatli bir şekilde takip etmek, istediğiniz sonuçlara ulaşpersonıza propertyımcı olacaktır.

Dudağın hareketi: Burun ve dudak arasındaki ilişki burun estetiği sonrası dudağın hareketinde bazı değişikliklere yol açabilir.

Ultrasonik enerji kullanarak kemik dokuyu kesen bir cihaz olarak bilinen Piezo cihazı ile rinoplasti ameliyatlarımı yapmaktayım. Bu cihazı tercih etmemdeki en büyük sebep kemik dokuya istediğim şekli dokuya zarar vermeden verebilmektir.

Altı Ay – Bir Yıl: İlk altı aydan bir yıla kadar olan süre içinde burun iyileşmesi devam eder ve son sonuçlar tam olarak ortaya çıkar. Bu dönemde burun konturunuz istenen sonuca ulaşır ve şişlikler tamamen geçer.

Hastanın öncelikli olarak hangi boyutlarda bir burun istediğini estetisyenine net bir biçimde ifade etmesi beklenmektedir. Bu ameliyatın uygulamasında açık ameliyat tercih edilmektedir. Burun derisi yukarıya doğru kaldırılır ve buruna direkt müdahale yapılabilir.

Başınız yukarda yatınız. Başınızı yana 45 dereceden fazla çevirmeyiniz. Daha fazla hareket ederseniz burnunuzda eğriliğe neden olabilirsiniz. Buna ameliyattan sonraki three hafta boyunca uyunuz.

Burun estetiği , ya da diğer adıyla rinoplasti burun şeklini daha fazla bilgi değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir.

KBB ile ilgili ameliyatlarda belirli bir mevsim veya zaman şartı aranmaz. Burun estetiği ameliyatı i…

Report this page